Vereiste documenten voor de aankoop van een villa of appartement in Turkije

Dankzij de ver doorgedreven vereenvoudiging van de procedures en de wetgeving is de aankoop van een villa of een appartement in Turkije helemaal geen ingewikkelde zaak meer, integendeel … Het hele proces is duidelijk en transparant, en ook de vereiste documenten zijn eenvoudig te regelen. Uiteraard begeleidt RealProinvest u gedurende de hele aankoopprocedure.

Het voorbereiden van de vereiste documenten voor de aankoop van een villa of appartement in Turkije is heel eenvoudig en uiteraard zorgen wij samen met u voor alles

De dingen die we zelf kunnen regelen doen we uiteraard zelf; en de zaken waar uw persoonlijke aanwezigheid voor vereist is doen we samen met u (of u kan deze dingen natuurlijk ook zelf doen indien u dat wenst). Hieronder vindt u een overzichtje van de vereiste documenten voor de aankoop van een appartement of villa in Turkije.

De volgende documenten worden door RealProinvest voor u voorbereid

  • Alle informatie over het door u gekozen vastgoed: naast de uitgebreide infofiche (zie ook bezichtigingsreis en onze werkwijze) bezorgen we u ook een rapport met de bevestiging dat het pand vrij is van bezwarende titels of andere lasten. Indien er toch een schuld op het pand rust – bijvoorbeeld bij een herverkoop en als de lening nog niet volledig is afgelost – stellen wij u daarvan uiteraard op de hoogte en werken we samen een oplossing uit.
  • Een aan- en verkoopcontract in het Turks of Engels met – indien gewenst – de vertaling in het Nederlands. We gebruiken een eenvoudig standaardcontract dat uiteraard kan aangepast worden indien de behoefte daartoe aanwezig is.
  • Uitgebreide documentatie over de projectontwikkelaar en de aannemer van het door u gekozen pand, en in het geval van een herverkoop ook de gegevens van de vorige eigenaar.
  • Aanvullende informatie: verder bezorgen we u nog een documentatiemap over onze licenties, de rechten van buitenlanders om vastgoed in Turkije te kopen en dergelijke.

Welke vereiste documenten bereiden we samen met u voor?

  • De aanvraag van uw persoonlijke belastingnummer in Turkije. Deze aanvraag verloopt heel soepel en is in een paar minuten geregeld. Het enige wat u hoeft te doen is naar het belastingkantoor gaan met uw paspoort plus een kopie van uw paspoort en uw belastingnummer aanvragen.
  • Een setje pasfoto’s laten maken. Zowel op de Tapu (eigendomsakte) als op het officiële registratieformulier van het kadaster zelf wordt uw foto vastgehecht. Ook voor eventuele volmachten (zie verder) kan een foto vereist zijn.
  • De vertaling van uw paspoort door een beëdigd vertaler: hij zal deze vertaling voorbereiden op een standaardformulier van het Bureau van Tapu en Kadaster en deze vertaling notarieel laten bekrachtigen bij een notaris.
  • Een volmacht: de medewerkers van RealProinvest helpen u graag bij de aansluiting van de nutsvoorzieningen zoals water, elektriciteit en internet. Als u dat wenst zorgen wij geheel gratis voor deze dingen zodat u zich daar niet mee bezig hoeft te houden. In dat geval hebben we wel een officiële notariële volmacht van u nodig – hier komen de extra pasfoto’s van pas – om de aansluitingen in uw naam te kunnen uitvoeren. Ook als u niet persoonlijk de Tapu in ontvangst kan nemen – u bent bijvoorbeeld niet meer in Turkije – op het Bureau van Tapu en Kadaster zal een van de medewerkers van RealProinvest dat voor u doen met behulp van een volmacht. Uiteraard wordt in de volmacht duidelijk gespecifieerd waarvoor deze kan gebruikt worden! Deze volmacht wordt bij een notaris opgemaakt en simultaan voor u vertaald door een beëdigd vertaler.

Zoals u ziet valt de voorbereiding voor de aankoop van een villa of appartement in Turkije best mee. Dankzij onze gestroomlijnde en efficiënte manier van werken kan de hele procedure in enkele dagen afgehandeld worden vermits de vereiste documenten allemaal goed voorbereid werden, en laat dat nu net iets zijn waarin RealProinvest zich onderscheidt. Dankzij onze ervaring is dit voor ons dagelijkse kost en weten we perfect hoe we alles snel en vlot kunnen regelen om u – onze klant – een zo goed mogelijke service kunnen bieden. Meer informatie over onze service en dienstverlening vindt u op onze service-pagina's.