• Nederlands
 • English
 • Deutsch
 • Русский
 • Türkçe

Een Ikamet – verblijfsvergunning voor Turkije – aanvragen

Indien u langere tijd in Turkije wenst te verblijven is het raadzaam of zelfs noodzakelijk om een Ikamet (verblijfsvergunning voor Turkije) aan te vragen. Alhoewel een visum 180 dagen geldig is, mag men slechts 90 dagen van de 180 in Turkije verblijven. Met een Ikamet (verblijfsvergunning voor Turkije) kan u voor onbepaalde tijd – mits de nodige verlengingen uiteraard – in Turkije verblijven. De eerste keer dat u een Ikamet aanvraagt wordt er een korte periode toegestaan (3 of 6 maanden) maar vanaf de eerste verlenging van uw Ikamet geeft men langere periodes (6 maanden, een jaar). Dit is echter geen algemene regel en het systeem wordt regelmatig aangepast, lees versoepeld.

De laatste tijd krijgt u als vastgoed eigenaar in Turkije reeds bij de eerste aanvraag meteen een Ikamet voor minimum één jaar. De algemene tendens is duidelijk: de Turkse overheid maakt het steeds makkelijker voor buitenlanders om een verblijfsvergunning voor Turkije te bekomen. Zowel de aanvraag als de verlenging van een verblijfsvergunning voor Turkije is een standaard administratieve procedure die probleemloos verloopt.

Onze medewerkers helpen u graag bij de aanvraagprocedure van uw Ikamet (verblijfsvergunning voor Turkije)

Sedert 2015 verloopt ook de aanvraagprocedure voor een Ikamet (verblijfsvergunning voor Turkije) – net zoals voor een visum voor Turkije – langs elektronische weg via het internet. Op dit moment is de dienst voor de aanvraag van een verblijfsvergunning voor Turkije nog niet beschikbaar in het Nederlands. Indien u de Engelse of Turkse taal niet beheerst verdient het aanbeveling u te laten helpen door iemand die een van deze talen wel machtig is. Als klant van RealProinvest kan u uiteraard rekenen op onze assistentie en begeleiden wij u tijdens de hele aanvraagprocedure voor uw verblijfsvergunning voor Turkije.

Eerste aanvraag

Om geldig te zijn dient uw aanvraag voor uw Ikamet te gebeuren vooraleer uw visum verstreken is. Wacht zeker niet tot de laatste dag. Vooraleer de internetprocedure op te starten dient u een belastingnummer in Turkije aan te vragen en "biometrische” pasfoto’s te laten maken (wij raden 8 stuks aan, eentje op overschot kan nooit geen kwaad …); deze op het juiste formaat te laten afdrukken én de foto als digitaal bestand (jpg) te bewaren (bijvoorbeeld op een cd-rom of een usb-stick). U heeft dit bestand immers nodig bij de aanvraag: na het invullen van alle gegevens dient u de foto up te loaden. Geen zorg, de meeste fotografen weten wat u nodig heeft als ze het woordje Ikamet horen.

Op het openingsscherm heeft u de keuze uit enkele mogelijkheden; zoals een eerste aanvraag of een verlenging van de Ikamet. U maakt de juiste keuze, kiest vervolgens de regio (Antalya, Alanya, Izmir, …) en dan komt u op een scherm terecht waar u een datum en uur kan prikken voor de eigenlijke afspraak op het migratiekantoor (bij een eerste aanvraag). Naargelang de plaats en de periode waarin u uw aanvraag indient kan de wachttijd oplopen tot zelfs enkele maanden. Geen paniek, zodra uw aanvraag voor de verblijfsvergunning voor Turkije correct is ingevuld en geregistreerd heeft u de toestemming in Turkije te verblijven (in afwachting tot de toekenning van uw Ikamet).

Als alle documenten betreffende de aanvraag van uw Ikamet (verblijfsvergunning voor Turkije) in orde zijn wordt uw aanvraag vrijwel zeker goedgekeurd

Vervolgens komt u bij het eigenlijke aanvraagformulier voor uw Ikamet terecht, dat nogal indrukwekkend oogt. Er worden heel wat persoonsgegevens gevraagd die u uiteraard allemaal correct dient in te vullen. Houdt zeker uw identiteitskaart of paspoort bij de hand, evenals uw visum. Zoals bij de meeste officiële zaken in Turkije (bijvoorbeeld de opening van een Turkse bankrekening) dient u ook de naam van uw ouders op te geven. Als alle verplichte velden zijn ingevuld kan u in een laatste stap de pasfoto uploaden en wordt uw aanvraag voor uw Ikamet geregistreerd. Zodra alle vereiste velden zijn ingevuld (indien iets ontbreekt krijgt u daarvan een melding) kan u het ingevulde aanvraagformulier voor uw verblijfsvergunning voor Turkije printen en bewaren, evenals een bijkomend formulier met de nodige richtlijnen en de vermelding welke documenten u dient voor te leggen aan de migratiedienst. Uw aanvraag voor een verblijfsvergunning in Turkije is nu geregistreerd.

Vereiste documenten

Welke documenten dient u mee te nemen naar het migratiekantoor?

 • Het door u (de aanvrager) ondertekende aanvraagformulier voor uw verblijfsvergunning voor Turkije.
 • 5 biometrische (en uiteraard identieke aan diegene die u geüpload heeft) pasfoto’s, niet ouder dan 6 maanden.
 • Een bewijs van ziekteverzekering. Alhoewel een buitenlandse ziekteverzekering onder bepaalde voorwaarden erkend wordt, raden wij u aan gemakshalve een Turkse ziekteverzekering af te sluiten (dit kan reeds vanaf een paar honderd Turkse lira per jaar). Ook hiervoor kan u een beroep doen op RealProinvest. De exacte kostprijs is afhankelijk van uw leeftijd en de kwaliteit van de door u gekozen ziekteverzekering.
 • Een bewijs dat u over voldoende fondsen bezit om in Turkije in uw levensonderhoud te kunnen voorzien voor de periode dat u de Ikamet heeft aangevraagd (opgelet: zonder werkvergunning mag u niet werken in Turkije, ook al heeft u een Ikamet!). In de praktijk betekend dit dat u een bewijs nodig heeft van uw Turkse bank dat er voldoende geld op de rekening staat. De huidige norm is 500 dollar of euro per maand. Als u dus een Ikamet voor 6 maanden aanvraagt dient er minimum 3000 euro op uw bankrekening te staan. Alvorens u een bankrekening in Turkije kan openen dient u een belastingnummer in Turkije aan te vragen.
 • Een bewijs van woonst (inschrijving in de gemeente waar u verblijft in Turkije, een getuigschrift van het hotel of pansiyon waar u verblijft, …).
 • Betalingsbewijs van de onkosten verbonden aan de aanvraag van een Ikamet (er is een betalingsloket aanwezig in het migratiekantoor, dit kan u dus regelen op de dag van de afspraak zelf).

De ambtenaar van dienst kan eventueel bijkomende zaken of inlichtingen vragen, maar normaal gezien gebeurd dit niet. Als u de hierboven vermeldde documenten voorlegt wordt uw aanvraag voor een verblijfsvergunning voor Turkije zo goed als zeker goedgekeurd, en wordt uw Ikamet opgestuurd naar de door u aangegeven verblijfplaats.

Praktische tips

 • Kijk uit dat u bij het datumprikken - zie hierboven - niet de laatste afspraak van de dag boekt (bijvoorbeeld 15.30 uur). Nadat uw ambtenaar alle documenten gecontroleerd heeft dient u nog een kleine som te betalen voor de Ikamet zelf. Het migratiekantoor zelf is open tot 17.00 uur, doch het betalingsloket sluit om 16.00 uur. Als u dus een beetje pech heeft kan u de dag erna terugkomen; enkel en alleen om die betaling te doen en het betalingsbewijs aan uw ambtenaar af te geven.
 • Neem van alle documenten een fotokopie.
 • Uw paspoort dient nog 6 maanden geldig te zijn na de einddatum van de aangevraagde Ikamet.
 • Indien u de Turkse taal niet machtig bent is het aan te bevelen u te laten vergezellen door iemand die Turks praat bij uw bezoek aan het migratiekantoor, en ook bij het afsluiten van een ziekteverzekering bijvoorbeeld. Klanten van RealProinvest kunnen uiteraard een beroep doen op onze service voor deze zaken.
 • In de periode tussen de aanvraag van uw Ikamet en de goedkeuring van uw aanvraag mag u het land maximaal voor 15 dagen verlaten en heeft u hiervoor een speciaal formulier nodig – indien uw visum reeds vervallen is – dat u kan bekomen op het migratiekantoor bij voorlegging van uw aanvraagformulier voor uw Ikamet. Indien u Turkije voor langer dan 15 dagen verlaat vervalt uw aanvraag.

Verlenging van uw Ikamet

Bij een verlenging van uw verblijfsvergunning voor Turkije verloopt de procedure ietsje anders. De eigenlijke aanvraag gebeurt opnieuw via het internet, maar in plaats van “nieuwe aanvraag” kiest u nu uiteraard voor “verlenging”. U kan nu inloggen met uw naam en het nummer van uw Ikamet, en vervolgens het aanvraagformulier vervolledigen. De gevraagde documenten (die vrijwel identiek zijn als bij de eerste aanvraag) dient u nu per post (aangetekende zending!) te versturen, alsmede het betalingsbewijs van de administratieve kosten. Op het einde van de internet-sessie kan u (zoals bij een eerste aanvraag) uw aanvraagformulier printen. Een bijkomend formulier met nog een aantal richtlijnen (oa 2 kleine betalingen) en het adres waar u de gevraagde documenten naartoe dient te sturen kan u eveneens afdrukken. Indien er achteraf bijkomende inlichtingen of documenten gevraagd worden; wordt u daarvan telefonisch of via email op de hoogte gebracht. Zodra alles in orde is wordt uw Ikamet per post opgestuurd naar het door u opgegeven verblijfsadres. Net zoals bij de eerste aanvraag is de termijn afhankelijk van de plaats van aanvraag en de periode (de zomermaanden zijn traditioneel drukker).

De medewerkers van RealProinvest assisteren en begeleiden met plezier onze klanten bij de aanvraag van hun Ikamet (verblijfsvergunning voor Turkije). Als u graag op de hoogte wil blijven van eventuele wijzigingen in de procedures voor de aanvraag van een Ikamet raden wij u aan u te abonneren op onze nieuwsbrief of regelmatig onze blog te raadplegen.